Wat doet de Huurcommissie?

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen niet op de hoogte zijn wat de Huurcommissie doet. In dit artikel leggen we uit wat de Huurcommissie doet en waarvoor je de Huurcommissie kunt inschakelen.

De Huurcommissie is een onafhankelijke commissie die de wet en regelgeving naleeft. De Huurcommissie is onderdeel van de Nederlandse overheid en valt onder het Ministerie van Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties. 

Huurcommissie inschakelen

In de huurwet zijn regels vastgesteld waar zowel huurder als verhuurder zich aan dienen te houden. Als dit niet gebeurt, kunnen beiden partijen een procedure starten. Het indienen van een procedure gebeurt middels een verzoekschrift.

Wanneer schakel je de Huurcommissie in? En wat je van de Huurcommissie kunt verwachten.

Er zijn verschillende procedures die je bij de Huurcommissie kunt starten. In totaal zijn er 18 procedures die kunnen worden ingediend. De top 5 meest voorkomende procedures zijn:

Toetsing aanvangshuurprijs
Huurverlaging wegens onderhoudsgebreken
Huurverlaging op grond van punten
Jaarafrekening Servicekosten
Splitsen all-in prijs

Toetsing aanvangshuurprijs procedure bij de Huurcommissie.

Als je bij een nieuw huurcontract het idee hebt dat je huurprijs te hoog is, mag je de Huurcommissie inschakelen om een toetsing uit te voeren op de woonruimte. De Huurcommissie maakt gebruik van het puntensysteem en bepaald op basis daarvan de huurprijs. De Huurcommissie kan dan een bindende uitspraak doen en de verhuurder is dan verplicht om de huurprijs te verlagen, eventueel met terugwerkende kracht. Ga direct naar de procedure toetsing aanvangshuurprijs

Huurverlaging wegens onderhoudsgebreken

Als je onderhoudsgebreken in je woning hebt en de verhuurder wilt dit niet oplossen én is hier verantwoordelijk voor, dan kun je een verzoek indienen om de gebreken door de Huurcommissie te laten beoordelen. Een bouwkundig onderzoeker komt dan de gebreken bekijken en maakt een rapport op. De Huurcommissie kan dan een bindende uitspraak doen om de huurprijs tijdelijk te verlagen. Krijg hulp bij het indienen van de procedure Huurverlaging wegens onderhoudsgebreken

onderhoudsgebreken lekkage bij de huurcommissie

Huurverlaging op grond van punten

Als je al langer in een woning woont en je valt in de sociale sector dan kun je op de website van de Huurcommissie de huurprijs check uitvoeren. Blijkt uit de puntentelling dat je woning minder waard is dan je huidige huurprijs, dan mag je de verhuurder verzoeken om de huurprijs te verlagen. Doet hij dit niet? Dan kan de Huurcommissie beoordelen of de huurprijs verlaagd mag worden. Bij deze procedure heb je geen recht op een huurverlaging met terugwerkende kracht.

Jaarafrekening Servicekosten

Ieder jaar is de verhuurder verplicht om een overzicht te versturen van de gemaakte servicekosten. Als huurder heb je het recht om specificaties in te zien waaruit blijkt wat er is verbruikt in het afgelopen jaar. Meestal gaat het hier om energiekosten, maar dit kunnen ook andere kosten zijn zoals water, internet, schoonmaakkosten of onderhoudskosten in het algemeen. Indien de verhuurder dit niet aanlevert, of je hebt het idee dat de kosten niet overeenkomen, mag je de Huurcommissie inschakelen om de servicekosten te laten beoordelen. Dit kan tot 3 jaar terug. Ga direct naar Jaarafrekening servicekosten

Splitsen All-in-prijs

Een huurcontract bestaat normaal gesproken uit de kale huur en servicekosten. In het contract staat wat de kale huur is, en wat servicekosten zijn. In veel gevallen hebben huurders een All-in contract. In dit contract is niet duidelijk wat de kale huurprijs is, en wat de servicekosten bedraagt. In dit geval mag je de Huurcommissie inschakelen om de huurprijs op te splitsen.

Het indienen van een procedure bij de Huurcommissie.

Via de website van de Huurcommissie kun je een zaak starten. Je kunt er ook voor kiezen om Huurteam Nederland als gemachtigde de zaak voor jou te behartigen. Wij nemen alle administratieve en juridische taken op ons en helpen bij het onderbouwen van je zaak.

Hoelang duurt een Huurcommissie zaak?

Een zaak bij de Huurcommissie duurt gemiddeld tussen de 3 en 6 maanden. Dit komt vanwege wettelijke termijnen en drukte bij de Huurcommissie. Binnen 6 maanden ontvang je de uitspraak en indien je in het gelijk gesteld bent, kun je de te veel betaalde huur of servicekosten opeisen bij de verhuurder.

Wat kost een Huurcommissie zaak?

Veel mensen vragen zich af of de Huurcommissie gratis is. Dit kan het geval zijn, maar hoeft niet. Dit is afhankelijk of je de zaak wint of verliest.

De kosten voor het indienen van een procedure bij de Huurcommissie bedraagt € 25,- dit wordt ook wel leges genoemd. Voor een verhuurder kost een procedure € 300,- Als je in het gelijk wordt gesteld krijg je dit bedrag terug. Het bedrag voor een huurder blijft altijd € 25,-

Heb je na het lezen van deze pagina nog onbeantwoorde vragen m.b.t. de Huurcommissie? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze juridisch adviseurs.